Soglasja in priključki


IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASJA

Na podlagi vlog strank v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-UPB-1 (Ur.l. RS, št. 102/2004) izdajamo projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam, to je k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javno kanalizacijo si mora stranka pridobiti še soglasje za priključitev na osnovi projekta za izvedbo (PZI), ki mora vsebovati tudi PZI projekta hišnega kanalizacijskega priključka.

Stranka lahko vlogo za izdajo projektnih pogojev, za izdajo soglasja k projektnim rešitvam in za izdajo soglasja k priključitvi izpolni tipsko vlogo na pripravljenem obrazcu.

Vlogi za izdajo projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam je potrebno priložiti dokazila in projektno dokumentacijo, ki je predpisana po določbah ZGO-UPB-1.


IZDAJA SOGLASJA K PRIKLJUČITVI NA KANALIZACIJO

Na podlagi vlog strank v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-UPB-1 (Ur.l. RS, št. 102/2004) izdajamo soglasja k priključitvi na kanalizacijo.

Stranka lahko vlogo za izdajo soglasja k priključitvi na kanalizacijo izpolni tipsko vlogo na pripravljenem obrazcu.
K vlogi je potrebno priložiti dokazila in projektno dokumentacijo (kopijo dokazila plačila komunalnega prispevka in kopijo veljavnega gradbenega dovoljenja).


Za dodatne informacije glede vlog:

    • pokličite na 01 836 11 38 ali
    • pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Stranka vlogo lahko pošlje po pošti ali osebno vloži v času uradnih ur.

 

Čiščenje kanalov in greznic

V primeru zamašitve glavnega kanalizacijskega odtoka ali jaška nas dobite na:

  • telefonskih številkah 01 836 11 38, 01 835 90 80
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS