Čiščenje odplak – RIBNICA
0,4535 € 8,5 % 0,4920 € z DDV
Odvajanje odplak -RIBNICA
0,1108 € 8,5 % 0,1202 € z DDV
Čiščenje in odvajanje Ribnica – SKUPAJ
0,5643 € 8,5 % 0,6123 € z DDV
Čiščenje odplak – SODRAŽICA
0,4535 € 8,5 % 0,4920 € z DDV
Odvajanje odplak – SODRAŽICA
0,1181 € 8,5 % 0,1281 € z DDV
Čiščenje in odvajanje Sodražica – SKUPAJ
0,5716 € 8,5 % 0,6202 € z DDV
cena za 1m3
5,7629 € 8,5 % 6,2527 € z DDV
1 – cisterna – 6 m3
34,5773 € 8,5 % 37,5164 € z DDV
Skip to content