Slide Odpadki

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov €/m3
9,7000 € 8,5 % 10,5245 € z DDV
Deponiranje komunalnih odpadkov €/m3
12,7000 € 8,5 % 13,7795 € z DDV
Zbiranje. odvoz in deponiranje komunalnih odpadkov- SKUPAJ €/m3
22,4000 € 8,5 % 24,3040 € z DDV
Odvoz (1 ura )
27,1800 € 8,5 % 29,4903 € z DDV
Deponiranje – 1 kontejner
12,0899 € 8,5 % 13,1175 € z DDV
Odvoz in deponiranje – SKUPAJ
39,2700 € 8,5 % 42,6080 € z DDV
Deponiranje gradbenega materiala/kg
0,0298 € 8,5 % 0,0323 € z DDV
Deponiranje razsutega gradbenega materiala/m3
9,7036 € 8,5 % 10,5284 € z DDV
Deponiranje odpadnih azbestcementnih izdelkov €/t
61,7512 € 8,5 % 67,0001 € z DDV
Prevzem in zbiranje kosovnega odpada za pravne osebe/m3
5,4360 € 8,5 % 5,8981 € z DDV
Odvoz in deponiranje kosovnega odpada za pravne osebe/m3
2,4180 € 8,5 % 2,6235 € z DDV
Prevzem in zbiranje, odvoz in deponiranje za pravne osebe SKUPAJ
7,8540 € 8,5 % 8,5216 € z DDV
Skip to content