POGREBNE STORITVE – KLASIČEN POGREB (delo s pokojnikom: organizacija in vodenje pogreba, urejanje vežic, vodenje evidence dok. v mrliški knjigi in knjigi lastnikov grobov ter zavarovanje odgovornosti organizacije pogreba)
155,66 € 8,5 % 168,89 € z DDV
POGREBNE STORITVE – ŽARNI POKOP (delo s pokojnikom: organizacija in vodenje pogreba, urejanje vežic, vodenje evidence dok. v mrliški knjigi in knjigi lastnikov grobov ter zavarovanje odgovornosti organizacije pogreba)
164,85 € 8,5 % 178,86 € z DDV
UPORABA VEŽICE (voda, elektrika, zavarovanje, čiščenje…)
54,30 € 8,5 % 58,92 € z DDV
URA VOZNIKA
9,66 € 8,5 % 10,48 € z DDV
URA SPREMLJEVALCA (prisoten pri vseh prevozih pokojnika – krsta)
9,66 € 8,5 % 10,48 € z DDV
URA DELAVCA PRI POGREBNIH STORITVAH (sprejem žare, krste…)
9,66 € 8,5 % 10,48 € z DDV
SPREMSTVO PRI POGREBU (za 1 osebo)
38,27 € 8,5 % 41,52 € z DDV
DELO S POKOJNIKOM V IZREDNIH RAZMERAH (umor, samomor, promet. nesreča)
19,31 € 8,5 % 20,95 € z DDV
ZASTAVONOŠA (obvezen pri vseh pogrebih)
38,27 € 8,5 % 41,52 € z DDV
IZKOP JAME
111,30 € 8,5 % 120,76 € z DDV
IZKOP JAME – težje razmere (zima od 1.11.-31.3.)
136,29 € 8,5 % 147,87 € z DDV
IZKOP JAME ZA ŽARO
55,65 € 8,5 % 60,38 € z DDV
ODGRINJANJE JAME ZA ŽARO
28,01 € 8,5 % 30,39 € z DDV
LOKALNI PREVOZ DO 20 KM
18,43 € 8,5 % 20,00 € z DDV
PREVOZ ZA 1 KM (za vsak nadaljnji km)
0,64 € 8,5 % 0,69 € z DDV
UPORABA TRANSPORTNE KRSTE
12,62 € 8,5 % 13,69 € z DDV
NAJEMNINA – ENOJNI IN ŽARNI GROB
10,96 € 20,0 % 13,15 € z DDV
NAJEMNINA – DVOJNI GROB
21,91 € 20,0 % 26,29 € z DDV
NAJEMNINA – TROJNI GROB
32,86 € 20,0 % 39,43 € z DDV
URA DELAVCA ZA DRUGE STORITVE (ureditev groba, odvoz cvetja…)
28,00 € 20,0 % 33,60 € z DDV
POKOPALIŠKA PRISTOJBINA ZA ENOJNI IN ŽARNI GROB (velja samo za nova pokopališča)
130,41 € 20,0 % 156,49 € z DDV
POKOPALIŠKA PRISTOJBINA ZA DVOJNI GROB (velja samo za nova pokopališča)
156,49 € 20,0 % 187,79 € z DDV
SOGLASJE K POSTAVITVI SPOMENIKA (velja samo za nova pokopališča)
27,48 € 20,0 % 32,98 € z DDV
POTRDILO ZA DVIG ŽARE
10,00 € 20,0 % 12,00 € z DDV
Skip to content