Izvajamo vzdrževalna letna in zimska dela na javnih cestah, lokalnih poteh in ostalih javnih površinah. To dejavnost opravljamo že od leta 1999 v občinah Ribnica in Sodražica. V obeh občinah vzdrževanje poteka na 109 km lokalnih in 136 km javnih poti. Vzdrževanje cest opravljamo s svojimi stroji in kooperanti.

Redno vzdrževanje delimo na zimsko in letno.

Program vzdrževanja občinskih cest zajema naslednja dela:

  • redno vzdrževanje prometnih površin
  • vzdrževanje bankin
  • vzdrževanje odvodnjavanja
  • vzdrževanje brežin
  • vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
  • zagotavljanje preglednosti cest
  • čiščenje cest
  • vzdrževanje cestnih objektov
  • izvajanje zimske službe

Zimska služba se izvaja v skladu z Izvedbenim planom zimske službe. Organizirano imamo tudi dežurno službo (041 90 31 09).

Skip to content