Slide Odpadne vode

Čistilne naprave

ČISTILNA NAPRAVA RIBNICA


V letu 2011 je Občina Ribnica pričela z razširitvijo oz. z izgradnjo nove čistilne naprave v velikosti 6500 PE.

Nova ČN je sekvenčna (SBR) naprava z aerobno stabilizacijo blata (podaljšana aeracija) s suspenzijo biološkega blata in kemijskim izločanjem fosforja. Naprava  je sestavljena iz pretočnega bazena, črpališča, finih elektromotornih grabelj, peskolova  z maščobnikom, sekvenčnega bazena (dva bazena), merilnika pretoka in vzorčevalnika, zgoščevalca in zalogovnika blata, objekta strojnega zgoščanja blata, kompresorske postaje in sprejem gošč iz malih komunalnih čistilnih naprav in greznic.

 

MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA HRASTJE


Zaradi razvoja mesta z novimi zazidalnimi območji se je v naselju Hrastje leta 2008 zgradila mala komunalna čistilna naprava (MKČN) z zmogljivostjo čiščenja 100 PE za čiščenju komunalnih odpadnih vod za območje naselja Hrastje.

Čistilna naprava je sestavljena iz mehanske stopnje, črpalke, biološke stopnje, elektro krmiljenja in puhala.
Kot upravljalec čistilne naprave vodimo dnevnik obratovanja, opravljamo razne analize ter skrbimo, da čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo.

 

MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA SODRAŽICA


Leta 1980 je bila zgrajena MKČN Sodražica z zmogljivostjo čiščenja 650 PE, s hidravlično obremenitvijo 117m3/dan in 44,2 kg/dan BPK 5 biološke obremenitve.
Čistilno napravo sestavljajo biodisk, zadrževalni bazen, primarni in naknadni usedalnik.
Trenutni povprečni dotok na čistilno napravo (vključno s tehnološko odpadno, meteorno in tujo vodo) znaša okoli 123,28 m3/dan.
Delež razpoložljivih kapacitet bi bil lahko tudi bistveno višji, če bi omejili dotok meteorne in tuje vode, ki zaradi razredčevanja ostale, to je odpadne vode predstavlja motnjo v delovanju naprave, posredno pa tudi povečuje stroške obratovanja.

 

MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA NOVI POT


Leta 2006 je bila zgrajena mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja 16 PE za čiščenje komunalnih odpadnih vod za območje naselja Novi Pot.
Čistilna naprava je sestavljena iz naknadnega usedalnika, primarnega usedalnika in bioreaktorja.

Kot upravljalec čistilne naprave vodimo dnevnik obratovanja, opravljamo razne analize ter skrbimo, da čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo.

 

MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (MKČN) ŽIMARICE


V letu 2012 se je pridobilo uporabno dovoljenje za izgradnjo male komunalne čistilne naprave v velikosti 280 PE. Investicija se je delno financirala iz Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Investicija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve regionalni razvojni program.

Kot upravljalec čistilne naprave vodimo dnevnik obratovanja, opravljamo razne analize ter skrbimo, da čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo.

Skip to content