Slide Dostopnost

Izjava o dostopnosti

 

Izjava o dostopnosti


 

Javno komunalno podjetje komunala Ribnica (v nadaljevanju komunala) se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča www.komunala-ribnica.si v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče na spletnem naslovu www.komunala-ribnica.si.

 

Stopnja skladnosti

 

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju naštetih izjem.

 

Nabor storitev za dostopnost

Komunala si prizadeva za neokrnjeno delovanje funkcionalnosti spletišča, vključno s storitvami za dostopnost, v vseh novejših (podprtih) brskalnikih.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  omogočena je izbira dveh velikosti pisave,
 • omogočena je hitra izbira kontrasta ozadja in pisave,
 • spletna stran je optimizirana za bralnike.
 • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),
 • spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico,
 • spletna stran vsebuje kazalo strani in navodila/informacije za sporočanje o primerih neskladnosti z zahtevami glede dostopnosti.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.komunala-ribnica.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Glede na obseg objavljenih spletnih vsebin se lahko pojavijo primeri, ki zaradi nesorazmernega bremena v celoti ne izpolnjujejo zahtev o dostopnosti.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa;
 • programsko generirani dokumenti;
 • različne kompleksne tabele s podatki.

 

Zaradi številčnosti in kompleksnosti zalednih povezav ter pogostih sprememb pri vsebini zaradi sprememb zakonodaje bi prilagoditev vseh spletnih aplikacij po samooceni predstavljala nesorazmerno breme, predvsem zaradi velikih finančnih posledic, ki bi nastaleter in z vidika razpoložljivosti človeških virov. Za prilagoditev čim večjega števila gradnikov spletišča si bomo prizadevali ob načrtovanju novih nadgradenj. V prihodnje bo komunala ob uvajanju novih sistemov skrbela, da bo te v čim večji meri prilagajala tudi ranljivim skupinam.

 

Določene težave se lahko pojavijo pri tudi branju dokumentov, saj se zavedamo, da nekateri dokumenti, objavljeni po 23. septembru 2018, zaradi nesorazmernega bremena v celoti ne izpolnjujejo zahtev o dostopnosti. Prav tako bi lahko morebitno težavo predstavljale tudi informacije, predstavljene z zemljevidi, ki so nedostopni z bralnikom zaslona, ter določene grafike in besedila, ki so zaradi manjšega kontrasta težje vidna oz. slike niso dovolj opisne.

 

Za dolečene dele spletne strani ni mogoča vpeljava viskih kontrastov. Omenjeno omejitev oziroma pomanjkljivost lahko uporabnik vsaj deloma odpravi z uporabo v določene brskalnike vgrajene funkcionalnosti.

 

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 20. 4. 2023 po metodi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 20. 4. 2023.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti z zahtevami glede dostopnosti, zahteve po informacijah glede vsebine spletišča ter zahteve za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu niso objavljene v dostopni obliki, sprejemamo na elektronski naslov info@komunala-ribnica.si

Na obvestilo ali zahtevo bomo odgovorili v osmih dneh od prejema obvestila oziroma zahteve. Če vam glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

 

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

01 555 58 48
gp.irsid@gov.si

test
Skip to content