Slide Odpadki

Ekološki otoki

Ekološki otok je prostor na katerem stojijo namenske predpisane posode za ločeno zbiranje sekundarnih surovin iz gospodinjstva. Skladno z zakonodajo smo ekološke otoke uredili v stanovanjskih območjih, vaseh, zdravstvenih domovih, šolah in otroških vrtcih. Na območju občin je postavljeno preko 80 ekoloških otokov. Zakonodaja veleva, da mora biti postavljen en ekološki otok na 500 prebivalcev, pri nas pa je razmerje 150 prebivalcev na en ekološki otok.

Ekološki otoki so sestavljeni iz zabojnika za papir in kartonsko embalažo in zabojnika za steklo. V blokovskih naseljih pa so postavljeni tudi zabojniki za plastično embalažo. Praznjenje otokov poteka v vseh treh občinah po naprej določenem terminskem planu.

Ker se še vedno pojavljajo vprašanja, kaj sodi in kaj ne sodi v posamezno posodo za ločeno zbiranje odpadkov, je v naslednjih vrsticah natančno opisano kaj spada v posodo za ločeno zbiranje odpadkov in kaj ne.

EMBALAŽA


V zabojnike sodijo naslednji odpadki:

  • plastenke pijač in živil
  • plastični kozarci in lončki
  • plastične vrečke in folije
  • kartonska embalaža za tekoča živila (mleko, sadni sokovi, jogurti…)
  • pločevinke pijač in živil

V zabojnike ne sodijo naslednji odpadki:

  • plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin, pesticidi, barve, laki…)
  • kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli…)


STEKLO


V zabojnike sodijo naslednji odpadki:

  • steklenice in stekleničke živil, pijač
  • kozarci vloženih živil
  • druga steklena embalaža

V zabojnike ne sodijo naslednji odpadki:

  • okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo
  • ogledala
  • kristalno in ekransko steklo
  • steklo svetil (steklo neonskih, halogenskih in žarilnih žarnic, stekleni senčniki svetil)
  • pleksi steklo, karbonsko steklo, druge vrste stekla iz umetnih mas
  • laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo
  • keramika
  • kamenje


PAPIR


V zabojnike sodijo naslednji odpadki:

  • kartonska embalaža in lepenka
  • ovojni papir in papirnate nakupovalne vrečke
  • časopisi, revije, zvezki, knjige, prospekti, katalogi, pisemske ovojnice, pisarniški papir

V zabojnike ne sodijo naslednji odpadki:

  • kartonska embalaža za tekoča živila (mleko, sadni sokovi, jogurti)
  • z živili pomazana ali prepojena (jedilno olje, druge tekočine in ostanki živil) papirnata in kartonska embalaža (pladnji, kozarci in skodelice za enkratno uporabo, embalaža globoko zmrznjenih živil in jedi)
  • ovitek od čokolade
  • samokopirni, povoščeni in plastificirani papir, celofan
  • natron vreče lepil, cementa, apna, krmil
  • tapete
  • higienski papir (papirnate brisače, prtički, robčki)

 

Večje količine embalaže lahko oddate v zbirnem centru Komunale Ribnica v času uradnih ur.

Tu pa najdete tudi seznam EKOLOŠKIH OTOKOV.

Naprošamo vas, da embalaže v rumenih vrečkah ne nosite na ekološke otoke, saj dajejo vtis neurejenosti in zanemarjenosti našega skupnega okolja.

V procesu preobrazbe odpadkov v ponovno uporabne surovine lahko sodelujemo prav vsi, in sicer tako, da ločeno zbiramo odpadke. Tako pomembno prispevamo k možnosti njihove ponovne uporabe. S takim večkratnim kroženjem materiala, kjer osnovno količino primarne surovine več kot enkrat uporabimo, porabimo manj primarnih snovi – drevesa, nafte, rudnin, manj energije. Na odlagališče bodo tako prispeli le odpadki, ki jih ni mogoče predelati ali koristno uporabiti.

Skip to content