Slide Odpadki

Gradbeni odpadki

Gradbeni odpadki sodijo med posebne odpadke in se jih ne odlaga med kosovne odpadke.

 

Med gradbene odpadke sodijo:

  • stari ometi
  • keramične ploščice
  • opeka
  • stari tlaki brez izolacije
  • prane plošče
  • inertni material (mešanica zemlje, kamenja, peska, gline…)

 

Med gradbene odpadke ne sodijo:

  • kombi plošče oziroma izolacijske plošče
  • izolacijski material
  • umazan stiropor
  • plastična, kovinska ali kartonska embalaža izdelkov za gradbeništvo

 

Manjše količine gradbenih odpadkov lahko oddaste v zbirnem centru komunalnega podjetja v Goriči vasi v času uradnih ur. Vse pripeljane gradbene odpadke se stehta in se jih plača na podlagi veljavnega cenika.

Skip to content