Slide Javne informacije

Integrirana mobilnost

Ricikl

Vodilni partner: Občina Ribnica

 

Partnerja projekta:

Triatlon klub Ribnica

Komunala Ribnica d.o.o.

 

Glavne aktivnosti:

 

Vodenje in koordinacija

Promocija operacije

Izgradnja kolesarnice pri Osnovni šoli

Nakup in postavitev pametnih klopc

Nakup in postavitev digitalne informacijske table

Nadgradnja obstoječih koles iz sistema Ricikel

Bike fitting in delavnice varne vožnje

 

 

Cilji operacije:

 

Cilji operacije so torej: štiri konkretne investicije, ki jim dajemo vsebino preko delavnic in animacij na temo kolesarjenja in zdravega načina življenja; neposredne ciljne skupine so mladi, starejši in ženske; ne pozabljamo tudi na turiste, posredno upoštevamo vse občane in obiskovalce občine Ribnica. Projektni partnerji so si za cilj postavili vzpostavitev čim boljših infrastrukturnih, vsebinskih in promocijskih aktivnostih za področje gibanja, predvsem kolesarjenja, v povezavi s turističnimi vsebinami – informacijami, ki jih bo občina ponudila na digitalni informacijski tabli. Izboljšanje kakovosti ponudbe turističnih informacij, povečanje in izboljšanje promocije na področju vseživljenjskega učenja, mobilnosti (predvsem na področju kolesarstva) in odnosa do okolja, začenši z eno izmed najranljivejših skupin (mladi; še posebej sedaj v času med oziroma po epidemiji, ko se ugotavljajo posledice na socialni odtujenosti predvsem med mladimi) so glavni mehki cilji projekta; te mehke cilje operativno določamo skozi naslednje investicije:

izgradnja kolesarnice pri Osnovni šoli (nujno potrebna, saj učenci trenutno nimajo možnosti varne shrambe koles; enako velja tudi za obiskovalce Športnega parka);

nakup in postavitev pametnih klopc v Športnem parku – gre za štiri klopce in še eno dodatno pred Zdravstvenim domom Ribnica ob sistemu izposoje v sistemu Ricikel;

nakup in postavitev digitalne informacijske table pred Športnim parkom in

nadgradnja štirih obstoječih koles iz sistema Ricikel z elektro motorji in prilagoditev 12 stebričkov za polnjenje;

k temu dodajamo tudi zaokrožene sklope promocijskih aktivnosti:

turistična promocija občine Ribnica (na digitalni informacijski tabli),

izvedba delavnic in animacij na temo  kolesarjenja v Ribnici,

nadgradnja aktivnosti promocije kolesarstva in sodelovanja s sosednjimi občinami (saj je Ribnica v središču planirane kolesarske povezave med Kočevjem in Cerknico),

promocija kolesarstva preko delavnic pravilne priprave, pravilne izbire in nastavitve kolesa ter varne in starosti ter kondiciji primerne tehnike kolesarjenja.

 

Pričakovani rezultati operacije:

 

Izvedba vseh zastavljenih investicij, z izvedbo delavnic promovirati gibanje in zdrav način življenja, predstaviti občanom investicije v projektu, jih navdušiti za nove tehnologije (pametne klopce), povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega sodelovanja in sodelovanja med občinami (preko delavnic na temo kolesarstva, ki jih bo v sosednjih občinah izvedel Triatlon klub Ribnica), izboljšanje turistične ponudbe (digitalna informacijska tabla), mobilnosti in odnosa do okolja (z razširitvijo sistema Ricikel in njegove nadgradnje tudi z električnimi kolesi). Posledično pričakujemo, da bo več učencev Osnovne šole in obiskovalcev Športnega parka uporabilo kolo, saj jim bo kolesarnica omogočila varen način shrambe (s posebnim sistemom zaklepanja), da bo več občanov uporabljalo sistem Ricikel (predstavili bomo tudi njegovo uporabo – kako priti do kartice za njegovo uporabo), pričakujemo, da bomo preko delavnic, ki jih bo organiziral Triatlon klub Ribnica, privabili še več članov v njihove vrste, tudi iz sosednjih občin ter seveda navdušili stare in mlade za gibanje, športne aktivnosti in nove tehnologije; navsezadnje pa po tem času koronavirusa spet povezati občane v smislu odprte in sodelujoče skupnosti.  Velik delež aktivnosti ne bo namenjen zgolj promociji gibanja, športa, itd., ampak tudi predstavitvi pravilnega pristopa in izvedbe športnih aktivnosti, s tem pa preprečiti, da začetna zagnanost občanov zaradi težav, ki lahko nastanejo zaradi neustrezne vadbe, ne bo splahnela.

 

Čas trajanja operacije:

9 mesecev

 

Predviden začetek in zaključek operacije:

od 3.1.2022 do 30.9.2022

 

Celotna vrednost projekta:

91.434,78 EUR

 

Vrednost sofinanciranja projekta:

62.211,19 EUR

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:

 

www.eu-skladi.si

Skip to content