Slide Cestna dejavnost

Kako do soglasij

Stranke, ki bi želele uporabiti javne površine za izvedbo prireditve, prekop in podobno, morajo pridobiti soglasje lastnika javne površine – Občine Ribnica in Sodražica. Po pridobljenem soglasju se s Komunalo Ribnica dogovorijo o izvedbi zapore oz. postavitvi ustrezne signalizacije.

Stroški zapore bremenijo organizatorja prireditve.

 

Dolenjevaško polje, foto:Daniel Vincek, last Občine Ribnica
Skip to content