Nakup in uporaba naprav ter opreme, delujoče na električno energijo ali baterije, predstavlja eno izmed najhitreje rastočih vej potrošnje. Posledica je povečevanje količine odpadkov, ki nastanejo po izteku življenjske dobe naprav. 

 

V letu 2015 je bilo v Sloveniji prodanih 28.926 ton tovrstnih proizvodov, ločeno je bilo zbranih 10.539 ton odpadne opreme, kar predstavlja dobro tretjino prodanih naprav. Vsa zbrana odpadna oprema je bila ustrezno obdelana in poslana v nadaljnjo predelavo, reciklažni obrati pa so uspešno pridobili surovine, primerne za proizvodnjo novih izdelkov (železo, plastiko, žlahtne kovine itd).

Ste vedeli, da stari katodni monitorji in TV zasloni vsebujejo svinec? LCD zasloni in namizni računalniki pa za osvetlitev zaslonov  uporabljajo živo srebro? V obeh primerih lahko ti nevarni snovi preideta v okolje in s tem ogrozita naše zdravje, če končata na odlagališču.

Zato je izjemno pomembno, da nedelujoče stare električne in elektronske naprave ne odlagate med mešane komunalne odpadke temveč jih ob nakupu nove naprave lahko brezplačno oddate pri prodajalcu ali jih prinesete v naš zbirni center.

Z ločevanjem  odsluženih naprav od ostalih odpadkov se pripomore k doseganju številnih pozitivnih učinkov:

1.     Zmanjša se količina neuporabnih odpadkov, ki končajo svojo življenjsko pot na odlagališčih. Poskrbimo, da na njih končajo le odpadki, ki jih nikjer drugje ne moremo uporabiti.

2.     Zmanjša se potreba po primarnih surovinah, potrebnih za izdelavo novih izdelkov.

3.     Reciklaža in ponovna uporaba recikliranih materialov, pripomore k ustvarjanju novih delovnih mest znotraj procesa zbiranja in recikliranja ter proizvodnje.

4.     Določene vrste naprav vsebujejo komponente oz. materiale, ki so nevarni tako za okolje kot tudi za ljudi, če jih ne odstranimo na pravilen način.

5.     Količina energije, porabljene za ustvarjanje novih izdelkov se zmanjša. Posledično so tudi učinki onesnaževanja okolja bistveno manjši.

 

Zato odslužene naprave nikoli ne odvrzite med mešane komunalne odpadke!

                                                          

Več informacij o pomenu in točnih lokacijah oddaje odslužene elektronske opreme najdete na www.ozavescen.si.

 

Skip to content