JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA D.O.O.

Goriča vas 11a
SI – 1310 RIBNICA

T 01 836 11 38, 01 835 90 80
F 01 836 06 50
E info@komunala-ribnica.si

 

direktor

Bojan Trdan dip. inž. str.

T 01 836 11 38, 01 835 90 80
E bojan@komunala-ribnica.si


vodja finančno računovodskega sektorja

Andreja Henigman univ. dipl. ekon.

T 01 835 90 84

E andreja@komunala-ribnica.si


finančno računovodski referent (obračun storitev)

Jelka Žnidar

T 01 835 90 82

E jelka@komunala-ribnica.si


vodja operative

Blaž Marn

T 01 835 90 85

M 041 727 379

E blaz@komunala-ribnica.si


tehnični vodja

Metka Dobovšek Jerbič dipl. inž. grad.

T 01 835 90 86
E metka@komunala-ribnica.si


vodja vzdrževanja cest

Janez Pajnič kom. inž.

T 01 835 90 87
M 041 72 59 58
E jani@komunala-ribnica.si

 

DEŽURNI TELEFONI


cestna služba

M 041 90 31 09


pogrebna služba

Janez Vesel

M 041 66 51 91

Aljaž Lovšin

M 040 77 52 87