Odvoz kosovnega odpada bomo izvajali po sistemu »na poziv« oziroma enako, kot smo ga v letu 2019. To pomeni, da lahko enkrat na leto naročite brezplačni odvoz  kosovnega odpada v skupni količini 3m3. Naročila sprejemamo na telefonskih številkah 01/835 90 80 in 01/836 11 38 oziroma na mail: info@komunala-ribnica.si. Brezplačni odvoz kosovnega odpada velja izključno za gospodinjstva, ki redno plačujejo smetarino.

Naprošamo vas, da pri oddaji naročila odvoza kosovnega odpada podate podatke o naročniku in navedete dejansko količino in vrsto odpadkov. Najkasneje v roku štirinajst dni od prejetega naročila vas bomo poklicali in vam sporočili točen datum in približno uro odvoza vaših odpadkov. Na dogovorjeni dan boste pripravili odpadke za odvoz.

V primeru, da boste imeli odpadkov več kot 3m3, se bo razlika zaračunala po veljavnem ceniku.

 

Vse občane, ki vozite odpadke v naš Zbirni center naprošamo, da se držite uradnih ur Zbirnega centra in da ne puščate odpadkov na dvorišču. Opozarjamo vas tudi, da mora biti odpadek, ki ga pripeljete v Zbirni center pravilno pripravljen za oddajo (embalaža od bal za seno – čista, salonitne plošče – zložene na paleti in ovite s folijo, avtomobilske pnevmatike ločene od platišč, električna in elektronska oprema nepoškodovana (škodljivi izpusti v okolje)…)

Skip to content