Slide Odpadki

Ločeno zbiranje odpadkov na pokopališču

Na vseh pokopališčih, ki so v našem upravljanju, smo uvedli ločeno zbiranje odpadkov.

Trenutno so nameščeni zabojniki za ločeno zbiranje:

    • nagrobnih sveč
    • mešane embalaže (lončki od rož, embalaža od zemlje…)
    • bioloških odpadkov
Skip to content