Slide Javne informacije

Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo IJZ

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v 20. do 26. členu.

Skip to content