Slide Cestna dejavnost

Stranke, ki bi želele uporabiti javne površine za izvedbo prireditve, prekop in podobno, morajo pridobiti soglasje lastnika javne površine – Občine Ribnica in Sodražica. Po pridobljenem soglasju se s Komunalo Ribnica dogovorijo o izvedbi zapore oz. postavitvi ustrezne signalizacije.

Stroški zapore bremenijo organizatorja prireditve.

Skip to content