Slide Odpadki

Nevarni odpadki

V gospodinjstvih poleg nenevarnih odpadkov nastajajo tudi nevarni, ki jih je treba vključiti v poseben sistem varnega ravnanja z odpadki.

 

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za preostanek odpadkov (PO), ne v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo.

 

Nevarne odpadke dvakrat letno zbiramo na AKCIJI ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV v mesecu maju in oktobru, med letom pa jih lahko oddate v zbirnem centru komunalnega podjetja v Goriči vasi v času uradnih ur.


Kaj spada med nevarne odpadke?

  • barve, laki, razredčila, odstranjevalci rje, kiti, tesnila, lepila, smole, silikoni.
  • čistila (organska topila, jedka čistila)
  • kozmetika na alkoholni osnovi, toniki, losjoni, tablete, razpršila, laki za nohte, odstranjevalci laka, preparati za lase in vsa ostala neporabljena kozmetika, zdravila.
  • motorno olje, bencin, avtokozmetika, avtomobilske barve in kiti
  • tekočine za pranje stekla, hladilna tekočina, zavorna tekočina
  • akumulatorji, baterije
  • fluorescentne žarnice, varčne sijalke, živosrebrni termometri
  • fotokemikalije, različne kisline in baze
  • jedilno olje in mast
  • naftalinske kroglice, baterijski vložki, različna razpršila
  • kartuše tiskalnikov.
  • gnojila, pesticidi, insekticidi, fungicidi, herbicidi, strupi
Skip to content