Spremembe cen s 1.6.2021

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev! Obveščamo vas, da je Svet ustanoviteljev Komunala Ribnica d.o.o. na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) – v nadaljevanju uredba – na 2/2021 seji dne 4. 5....