Spremembe cen s 1.6.2021

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev! Obveščamo vas, da je Svet ustanoviteljev Komunala Ribnica d.o.o. na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) – v nadaljevanju uredba – na 2/2021 seji dne 4. 5....

Nov delovni čas zbirnega centra Goriča vas

Obveščamo vas, da bo zbirni center Goriča vas s 3.5.2021 začel obratovati po spremenjenem  delovnem čas, in sicer: DELOVNI ČAS Ponedeljek od 8. do 17. ure Torek od 11. do 19. ure Sreda od 8. do 17. ure Četrtek od 8. do 17. ure Petek od 8. do 15. ure Sobota od 8. do 13. ure Malica od ponedeljka...

Pravilno ravnanje z odpadki s sumom na prisotnost COVID-19

Navodila za pravilno odlaganje uporabljenih zaščitnih in higienskih sredstev: Material za enkratno uporabo (rokavice, maske, robčki papirnate brisače, halje, kape…) in odpadki oseb (ki kažejo znake bolezni, njeni negovalci, ali obolele osebe), se odložijo v plastično vrečko za smeti, katero je potrebno tesno oziroma neprodušno zapreti...