NOV ZIMSKI DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA GORIČA VAS IN ZBIRNEGA CENTRA MALI LOG

Obveščamo vas, da bo zbirni center Goriča vas s 2.11.2021 začel obratovati po spremenjenem  delovnem čas, in sicer: Obveščamo vas, da bo zbirni center Mali Log s 2.11.2021 začel obratovati po spremenjenem  delovnem čas, in sicer:   Prosimo vas, da se navedenega urnika držite in ne dovažate predhodno...

ODDAJA ODPADNIH AVTOMOBILSKIH PNEVMATIK

V zbirnem centru lahko oddajo odpadne avtomobilske gume samo gospodinjstva.   Pravne osebe morajo svoje obveznosti glede ravnanja z izrabljenimi pnevmatikami, ki so nastala pri opravljanju njihove dejavnosti skladno z Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami povezati z družbo Slopak (info.: 01 5600 257 ali pošljite mail na slopak@slopak.si)....

Pravilno ravnanje z odpadki s sumom na prisotnost COVID-19

Navodila za pravilno odlaganje uporabljenih zaščitnih in higienskih sredstev: Material za enkratno uporabo (rokavice, maske, robčki papirnate brisače, halje, kape…) in odpadki oseb (ki kažejo znake bolezni, njeni negovalci, ali obolele osebe), se odložijo v plastično vrečko za smeti, katero je potrebno tesno oziroma neprodušno zapreti...