OBVESTILO O IZVAJANJU 24 URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št. 62/2016) so Občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok sprejele Odlok o pokopališkem redu na območju vsake predmetne občine (Uradni list RS št. 94/2021, št. 163/21 in št. 108/21). Odloki med drugim urejajo tudi...