IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI

Na podlagi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur. L. RS, št. 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21) je začasno prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. Tovrstno zbiranje je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ (objavljeno na spletnih straneh NIJZ).   Na podlagi odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in okužbe z virusom SARS-COV-2 (Ur. l. RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21) in Odloka o spremembi določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 5/21, 9/21, 12/21, 15/21,20/21, 25/21, je uporaba zaščitne maske obvezna v vseh zaprtih javnih prostorih.   Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri zadrževanju in gibanju na prostem, v kolikor ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje najmanj 2 m.   Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok.   Ob tem je potrebno upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ za pre­prečevanja okužbe z virusom COVID 19.   Vse dodatne informacije na dežurnih številkah pogrebne službe 040 775 287 in 041 665 191.