ODDAJA ODPADNIH AVTOMOBILSKIH PNEVMATIK

V zbirnem centru lahko oddajo odpadne avtomobilske gume samo gospodinjstva.

 

Pravne osebe morajo svoje obveznosti glede ravnanja z izrabljenimi pnevmatikami, ki so nastala pri opravljanju njihove dejavnosti skladno z Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami povezati z družbo Slopak (info.: 01 5600 257 ali pošljite mail na slopak@slopak.si).