Spremembe cen s 1.6.2021

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

Obveščamo vas, da je Svet ustanoviteljev Komunala Ribnica d.o.o. na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) – v nadaljevanju uredba – na 2/2021 seji dne 4. 5. 2021 potrdil nove cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode. Nove cene komunalnih storitev se uporabljajo od 1. 6. 2021. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje. Več v priponkah.
Ribnica
Sodražica
Loški Potok