Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo ravnanja z azbestnimi odpadki.

 

Vlagatelj lahko pridobi proračunska sredstva v višini 85 % stroška odlaganja.

 

Upravičenci so občani, fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Ribnica in so lastniki oziroma solastniki:
– stanovanjskih,
– kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali
– stanovanjskih enot.

 

Več o javnem razpisu in brezplačni razpisni dokumentaciji, najdete na spletni strani Občine Ribnica: https://www.ribnica.si/razpis/262660.

 

Kontaktna oseba: Emil Adamič

E-pošta kontaktne osebe: Emil.Adamic@ribnica.si

Telefonska številka kontaktne osebe: 01 837 20 11

 

Roki za oddajo vlog so do: 15.7.2020, 15.8.2020, 15.9.2020 in 15.10.2020.

 

Pri oddaji salonitnih plošč v zbirnem centru Goriča vas, je potrebno predložiti  ODLOČBO O DODELITVI SREDSTEV, ki ste jo prejeli s strani OBČINSKE UPRAVE RIBNICA. V primeru, da stranka odločbe nima, se zaračuna polna cena po veljavnem ceniku.
 

Skip to content