Obvestila

Obveščamo vas, da imate možnost naročila e-računa, ki je brezplačen, enostaven za ravnanje in prijazen do okolja. E-račun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava e-računa je proces posredovanja e-računa od izdajatelja do prejemnika e-računa.

Prednosti e-računov za prejemnike e-računov so hitra in praktična priprava plačilnega naloga, manj napak in prihranek časa, pregled nad prejetimi in plačanimi računi, e-arhiv (dolgoročno hranjenje podatkov na enem mestu), skrb za okolje – manjša poraba papirja in tiskalnikov.

Na prejemanje e-računa za komunalne storitve se lahko prijavite:

•    neposredno v vaši spletni banki z oddajo elektronske vloge,
•    z izpolnitvijo obrazca »Soglasje za prejem e-računov«

Cenjene stranke obveščamo, da bo delovni čas v času od 24.12. 2018 do 31.12.2018 po naslednjem urniku:

BLAGAJNA

DAN

DELOVNI ČAS

PONEDELJEK 24.12.2018

07:00 - 12:00

ČETRTEK 27.12.2018 07:00 - 15:00
PETEK 28.12.2018 07:00 - 15:00

PONEDELJEK 31.12.2018

ZAPRTO

 

 

ZBIRNI CENTER GORIČA VAS

DAN

DELOVNI ČAS

PONEDELJEK 24.12.2018

07:00 - 13:00

ČETRTEK 27.12.2018 07:00 - 15:00
PETEK 28.12.2018 07:00 - 15:00
SOBOTA 29.12.2018 08:00 - 13:00

PONEDELJEK 31.12.2018

07:00 - 11:00

Hvala za razumevanje.

 

 

 

 

 

 

 

Božič in novo leto so prazniki, ki so posvečeni družini, prijateljem, bližnjim pa tudi praznovanju in obdarovanju. Zaradi trendov množične potrošnje smo vse prevečkrat obremenjeni predvsem z zadnjima dvema, zaradi česar kupujemo vedno nove stvari, ki jih velikokrat nihče ne potrebuje, te pa na koncu pristanejo v smeteh, čeprav so še vedno popolnoma uporabne. Tako zapravljamo več kot imamo in na ta način porabimo tretjino naravnih virov več, kot jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti. Brezglava potrošnja doseže svoj vrhunec ravno v prednovoletnem času. Namesto, da bi svojim bližnjim podarili tisto najbolj dragoceno, kar imamo, svoj čas in ljubezen, hitimo po trgovinah in nakupovalnih centrih.

 

Čas je, da svoje navade spremenimo v bolj odgovorne in trajnostne odločitve. Da pričnemo nakupovati bolj premišljeno in odgovorno, z mislijo na okolje in naše bližnje. Za vas smo zato pripravili nekaj kratkih napotkov, ki vam bodo pri tem pomagali.

 NAMESTO MATERIALNIH DOBRIN PODARITE BLIŽNJIM SVOJ ČAS. Kot novoletno darilo lahko organizirate izlet za vso družino, si vzamete prost dan in sorodniku pomagate pri popravilu pohištva, s katerim že dlje časa odlaša, skuhate večerjo za prijatelje ali organizirate filmski večer.

PODARITE. Tisto, česar ne potrebujete in je še uporabno ali celo novo, podarite bližnjim ali prijateljem. Tako boste stvarem podaljšali življenjsko dobo, obenem pa nekoga razveselili.

KUPUJTE RABLJENO ALI IZ DRUGE ROKE. Izbirajte stvari, ki so trajne tako po kakovosti kot po obliki. Rabljene stvari lahko najdete doma, v antikvariantih, bližnjih centrih ponovne uporabe ali na spletnih straneh z malimi oglasi.

IZMENJAJTE. Z družino in prijatelji se dogovorite, da se letos obdarite tako, da si izmenjate stvari, ki jih doma že imate, pa jih sami ne uporabljajte. Na ta način ne boste kupovali novih stvari, v zameno za stvari, ki jih ne potrebujete, pa boste prejeli nekaj uporabnega.

IZBERITE PRAVIČNOTRGOVINSKE IZDELKE ALI IZDELKE Z DOBRODELNIM NAMENOM. Pri nakupovanju novih stvari izberite živila in izdelke, ki so narejeni po načelih pravične trgovine. To pomeni, da vsi proizvajalci v verigi za svoje delo dobijo pravično plačilo, da izdelek ni rezultat prisilnega in otroškega dela ter da so ženske za svoje delo plačane enako kot moški. V prednovoletnem času je na voljo tudi veliko izdelkov, od katerih je del podarjen v dobrodelne namene.

V sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva si priznavamo spodbujati odgovorno potrošnjo, ki jo zaznamujejo zmernost, premišljenost in trajnostno naravnane odločitve.

Upamo, da se pobudi pridružite tudi vi!

Želimo vam prijetne božično-novoletne praznike!  

Obveščamo vas, da je zbirni center Goriča vas od 1.11.2018  začel obratovati po zimskem delovnem času, in sicer:

  • pon., sred., čet., pet.  od 7. do 15. ure
  • torek  od 9. do 17. ure
  • sobota od 8. do 13. ure

Prosimo vas, da se navedenega urnika držite in ne dovažate predhodno odpadkov in jih puščate pred vrati ali na dvorišču.

Hvala za razumevanje.

Obveščamo vas, da bo zbirni center Mali Log  od 1.11.2018 začel obratovati po zimskem delovnem času, in sicer:

  • ob sredah  od 15. do 17. ure
  • ob sobotah od 9. do 12. ure

Prosimo vas, da se navedenega urnika držite in ne dovažate predhodno odpadkov in jih puščate pred vrati ali na dvorišču.

Hvala za razumevanje.

Obveščamo vas, da sta Občinska sveta Občine Sodražica in Občine Loški Potok na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – dne 29. 3. 2018 (Občina Loški Potok) in dne 18. 4. 2018 (Občina Sodražica) potrdila nove cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Nove cene komunalnih storitev se uporabljajo od 1. 4. 2018. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje.

Nove cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode.

Zaradi malomarnosti in nevestnosti nekaterih občanov pri ločevanju oziroma nepravilnem odlaganju odpadkov vas obveščamo, da umikamo zabojnike  pred vhodom komunalnega podjetja.

Vsakega kršitelja, ki bo dostavil odpadke pred vhod komunalnega podjetja izven delovnega časa, bomo prijavili pristojni inšpekciji, ki bo sprožila postopek in kršitelja kaznovala.

Z nepravilnim odlaganjem odpadkov nastane črno odlagališče, ki je zelo moteče za okolico, predvsem pa za občane, ki živijo v bližini. Ne nazadnje pa občani tako kažejo svojo kulturo obiskovalcem naših občin.

 

Ker želimo vse občanke in občane obvestiti o novi infrastrukturi zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij ter predati informacijo, katere odpadke lahko odvržete v ulične zbiralnike, je za vas ZEOS d.o.o pripravili informativno zloženko »ULIČNI ZBIRALNIK«.  Zloženke boste prejeli 9.6.2017 kot nenaslovljeno pošto.

 Lokacije in več o uličnih zbiralnikih najdete tudi na njihovi povezavi:

 a href="http://e-odpadki.zeos.si/aktivnosti/ulični-zbiralniki.html""http://e-odpadki.zeos.si/aktivnosti/ulični-zbiralniki.html

Da bi tudi vi prispevali svoj delček k ohranitvi okolja, vas pozivamo, da se vključite v ločeno zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij ter nam pomagate ustvarjati zdravo okolje.

E-ciklirajmo skupaj!

 

Pod okriljem organizatorjev projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in družbe ZEOS, d.o.o.  smo 17. marca na posebnem dogodku pod sloganom E-cikliraj prevzeli 10 uličnih zbiralnikov za oddajo malih starih aparatov in odpadnih baterij.

Zabojnike boste našli na naslednjih lokacijah ekoloških otokov:

 

OBČINA

LOKACIJA EKOLOŠKEGA OTOKA

RIBNICA

Lovski dom

Grič - igrišče

Sajevec

Ortnek – avtobusna postaja

Dolenja vas - center

SODRAŽICA

Sodražica – parkirišče nasproti ZD

Žimarice – avtobusna postaja

Gora - Petrinci pri gasilnem domu

LOŠKI POTOK

Travnik

Draga

V ulični zbiralnik lahko oddate e-odpadke v velikosti do 40x25x25 cm, to so:

·        Mali gospodinjski aparati (električni mešalniki, likalniki, tehtnice, ure, grelniki vode, ožemalniki, opekači kruha, salamoreznice, …)

·        Računalniška oprema in zabavna elektronika (mobilni telefoni, telefoni, računalniki, tiskalniki, zvočniki, tipkovnice, radijske sprejemnike, kasetofone, gramofone, računalniške miške, kalkulatorje, polnilci, fotoaparati, slušalke, DVD predvajalnike, kamere,…)

·        Ostala mala oprema in orodja (sušilnike in kodralnike las, električna orodja, sesalniki, ventilatorji, brivnike, svetilke,…)

·        Igrače (Vse igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok iz omrežja, baterije ali akumulatorje.)

·        Prenosne baterije in akumulatorji (baterije AA, AAA, AAAA, DC, 9V,…)

Postavitev novih uličnih zbiralnikov je pomemben korak v smeri odgovornega ravnanja z okoljem in manjšega obremenjevanja narave.

 

 

Nakup in uporaba naprav ter opreme, delujoče na električno energijo ali baterije, predstavlja eno izmed najhitreje rastočih vej potrošnje. Posledica je povečevanje količine odpadkov, ki nastanejo po izteku življenjske dobe naprav. 

 

Preberi več

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS