Obvestila

IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI

 

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 96/2020) je začasno prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi.

V kolikor naročnik/sklicatelj pogreba vodi seznam prisotnih ljudi, je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi. Seznam mora vsebovati sledeče podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, kraj zbiranja (točen naslov zbiranja, kontaktno telefonsko številko ter informacijo o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor), čas zbiranja (datum, čas začetka in konca zbiranja). Seznam je potrebno hraniti en mesec, v kolikor bi NIJZ poslal zahtevo za posredovanje seznama. 

Ob tem je potrebno upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ za pre­prečevanja okužbe z virusom COVID 19.

V zaprtem javnem prostoru je obvezna uporaba zaščitne maske (šal, ruta,…), razkuževanje ter upoštevanje ohranjanja varne razdalje do drugih oseb oz. drugih skupin.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri zadrževanju in gibanju na prostem, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje vsaj 2 metra.

Vse dodatne informacije na dežurnih številkah pogrebne službe 040 775 287 in 041 665 191.

Obveščamo vas, da je blagajna Komunale Ribnica ob torkih od 15.9.2020 do nadaljnjega odprta do 13:30 ure.

Hvala za razumevanje!

NAVODILA ZA STRANKE ZBIRNEGA CENTRA

 

Uporabnike pozivamo, da si ob vstopu v zbirni center razkužijo roke in uporabljajo zaščitno masko, ki jo prinesejo s seboj.

 

Brez zaščitnih sredstev vstop ne bo mogoč.

 

Vstop v zbirni center je dovoljen samo zdravim osebam.

 

V zbirni center se vstopa posamično eden po eden, ostali morajo počakati pred točko označeno na dvorišču Komunale Ribnica. Ko stranka spelje iz pred vrat zbirnega centra, se pred vrata zbirnega centra pripelje stranka, ki je naslednja v vrsti.

 

V zbirnem centru in pred njim je potrebno upoštevati priporočeno razdaljo, minimalno 2m do drugih uporabnikov in do naših zaposlenih.

 

Zaradi zmanjševanja možnosti prenosa okužb, stranka sama razlaga pripeljane odpadke v zbirnem centru, zaposleni delavec podjetja, jo pri tem usmerja.

 

Zaradi zmanjševanja vrste in čim krajšega zadrževanja v zbirnem centru vas pozivamo, da pripeljete odpadke že sortirane.

 

Upravna stavba Komunale Ribnica je odprta po sledečem delovnem času:

  • vsak delovnik od 8h – 10h in od 12h-14h

 

Spremembe lahko urejate tudi preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po telefonu 01/ 8359 080 in gsm 031 758 717.

 

NAVODILA ZA VSE OBISKOVALCE V UPRAVNI STAVBI KOMUNALE RIBNICA:

 

Vse obiskovalce pozivamo, da pri vstopu v upravo Komunale Ribnica, upoštevate preventivne ukrepe ter priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z COVID-19.

 

Vstop v upravno stavbo je dovoljen samo zdravim osebam.

 

Pri vstopu v stavbo si razkužite roke in uporabljajte zaščitno masko, ki jo prinesete s seboj.

 

Nujno je, da je razdalja med čakajočimi minimalno 2 m .

 

Glede na kapaciteto prostora blagajne, je dovoljena le ena stranka naenkrat. Vstopate posamično.

 

Tudi stranke, ki želite vstopiti v druge pisarne, upoštevajte razdaljo med posameznimi osebami minimalno 2m. Vstopate posamično, le ena stranka naenkrat.

 

Zadrževanje v upravni stavbi Komunale Ribnica ni dovoljeno.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo ravnanja z azbestnimi odpadki.

 

Vlagatelj lahko pridobi proračunska sredstva v višini 85 % stroška odlaganja.

 

Upravičenci so občani, fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Ribnica in so lastniki oziroma solastniki:
- stanovanjskih,
- kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali
- stanovanjskih enot.

 

Več o javnem razpisu in brezplačni razpisni dokumentaciji, najdete na spletni strani Občine Ribnica: https://www.ribnica.si/razpis/262660.

 

Kontaktna oseba: Emil Adamič

E-pošta kontaktne osebe: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Telefonska številka kontaktne osebe: 01 837 20 11

 

Roki za oddajo vlog so do: 15.7.2020, 15.8.2020, 15.9.2020 in 15.10.2020.

 

Pri oddaji salonitnih plošč v zbirnem centru Goriča vas, je potrebno predložiti  ODLOČBO O DODELITVI SREDSTEV, ki ste jo prejeli s strani OBČINSKE UPRAVE RIBNICA. V primeru, da stranka odločbe nima, se zaračuna polna cena po veljavnem ceniku.
 

Obveščamo vas, da Občina Ribnica sofinancira projekt Vključitev mladih v počitniško delo v naši organizaciji. Počitniško delo se bo izvajalo od 30.6.2020 in do 30.9.2020.

Zbiranje gradbenih odpadkov poteka v Zbirnem centru Komunale Ribnica.

Gradbeni odpadni material delimo na dve vrsti odpadkov, in sicer:

1.      Mešani inertni gradbeni odpadki: opeka (vse vrste), beton (brez železa), keramične ploščice, prane plošče, robniki, tlakovci, gradbena veziva (cement, apno,….) zemljina (mešanica zemlje, kamenja, peska, gline), in izdelki iz teh materialov

2.      Mavčne plošče (brez prisotnosti mreže, profilov,...)

 

Oddaja gradbenih odpadkov v manjših količinah do 200 litrov/leto, je za fizične osebe brezplačna. Za večje količine je potrebno plačati skladno s cenikom, ki je objavljen na spletni strani Komunale Ribnica.

Preberi več

Obveščamo vas, da je zbirni center Mali Log  začel obratovati po letnem delovnem čas, in sicer:

  • ob sredah od 15. do 18. ure

  • ob sobotah od 8. do 12. ure

Prosimo vas, da se navedenega urnika držite in ne dovažate predhodno odpadkov in jih puščate pred vrati ali na dvorišču.

Obveščamo vas, da imate možnost naročila e-računa, ki je brezplačen, enostaven za ravnanje in prijazen do okolja. E-račun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava e-računa je proces posredovanja e-računa od izdajatelja do prejemnika e-računa.

Prednosti e-računov za prejemnike e-računov so hitra in praktična priprava plačilnega naloga, manj napak in prihranek časa, pregled nad prejetimi in plačanimi računi, e-arhiv (dolgoročno hranjenje podatkov na enem mestu), skrb za okolje – manjša poraba papirja in tiskalnikov.

Na prejemanje e-računa za komunalne storitve se lahko prijavite:

•    neposredno v vaši spletni banki z oddajo elektronske vloge,
•    z izpolnitvijo obrazca »Soglasje za prejem e-računov«

Vse uporabnike naprošamo, da zabojnike za preostanek odpadkov, zabojnike za mešano komunalno embalažo, zabojnike za biološke odpadke, postavite na prevzemno mesto pred predvidenim časom prevzema odpadkov in ne tik pred praznjenjem zabojnika.

V primeru, da obrnemo vrstni red pobiranja ali v primeru, da linijo razdelimo na dva kamiona, se čas praznjenja spremeni in posledično se dogaja, da zabojniki ostanejo neizpraznjeni, saj so bili na prevzemno mesto postavljeni prepozno.

Pozivamo vas, da zabojnike postavite na prevzemno mesto pred predvidenim dnevom odvoza odpadkov oziroma najkasneje do 6. ure na dan odvoza, tako da ne bo prihajalo do nesporazumov in nepotrebne slabe volje.

Hvala za razumevanje

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS