Slide Odpadki

Obvestila – odpadki

18

Mar 21

OBVESTILO O ZBIRNIH MESTIH ODPADKOV V ČASU TRAJANJA ZAPORE NA GORENJSKI CESTI V RIBNICI

Zaradi lažjega pobiranja in odvoza odpadkov v času del na Gorenjski cesti vas naprošamo, da svoje zabojnike ali pa vrečke za embalažo na predvečer odvoza ali zjutraj na dan odvoza postavite na rob vozišča v križišču s Krošnjarsko potjo, ali pa na peščeni pas pri Ekološkem otoku na Gorenjski cesti.

Zaradi lažje manipulacije s pobiranjem in odvozom ste poleg dopisa dobili rumene vrečke, v katerih se zbira embalaža. Preostanek odpadkov še vedno zbirate v za to namenjenem zabojniku, ki ga, v kolikor je poln, dostavite na zgoraj navedena mesta.

Hvala za razumevanje!

 

30

Okt 20

PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADKI S SUMOM NA PRISOTNOST COVID-19

Navodila za pravilno odlaganje uporabljenih zaščitnih in higienskih sredstev:

Material za enkratno uporabo (rokavice, maske, robčki papirnate brisače, halje, kape…) in odpadki oseb (ki kažejo znake bolezni, njeni negovalci, ali obolele osebe), se odložijo v plastično vrečko za smeti, katero je potrebno tesno oziroma neprodušno zapreti (zavezana ali zalepljena, iz vrečke naj bo iztisnjen zrak)! Dobro zaprto vrečo je potrebno dati v še eno vrečo in jo ravno tako neprodušno zapreti. Pred odlaganjem tako pripravljene vreče v zabojnik za postanek odpadkov mora minit 72 ur, da se morebitno prisoten virus uniči.  Nato se vreča odloži v zabojnik za preostanek odpadkov oz. mešane komunalne odpadke. Nikakor pa ti odpadki ne sodijo v druge zabojnike (zabojniki za  embalažo, biološke odpadke ter druge zabojnike).

 
Opisano navodilo za odlaganje velja izključno za gospodinjstva, trgovine ter podjetja. Zdravstvene institucije in DSO, se morajo glede odlaganja teh odpadkov, posluževati posebnih navodil, ki so predpisana za njihovo dejavnost.

19

Okt 20

OBVESTILO VSEM UPORABNIKOM – ZBIRNI CENTER

NAVODILA ZA STRANKE ZBIRNEGA CENTRA

Uporabnike pozivamo, da si ob vstopu v zbirni center razkužijo roke in uporabljajo zaščitno masko, ki jo prinesejo s seboj.

Brez zaščitnih sredstev vstop ne bo mogoč.

Vstop v zbirni center je dovoljen samo zdravim osebam.

V zbirni center se vstopa posamično eden po eden, ostali morajo počakati pred točko označeno na dvorišču Komunale Ribnica. Ko stranka spelje iz pred vrat zbirnega centra, se pred vrata zbirnega centra pripelje stranka, ki je naslednja v vrsti.

V zbirnem centru in pred njim je potrebno upoštevati priporočeno razdaljo, minimalno 2m do drugih uporabnikov in do naših zaposlenih.

Zaradi zmanjševanja možnosti prenosa okužb, stranka sama razlaga pripeljane odpadke v zbirnem centru, zaposleni delavec podjetja, jo pri tem usmerja.

Zaradi zmanjševanja vrste in čim krajšega zadrževanja v zbirnem centru vas pozivamo, da pripeljete odpadke že sortirane