Slide Odpadki

Obvestila – odpadki

30

Jun 21

Spremembe cen s 1.6.2021

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

Obveščamo vas, da je Svet ustanoviteljev Komunala Ribnica d.o.o. na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) – v nadaljevanju uredba – na 2/2021 seji dne 4. 5. 2021 potrdil nove cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode. Nove cene komunalnih storitev se uporabljajo od 1. 6. 2021. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje. Več v priponkah.
Ribnica
Sodražica
Loški Potok
 

23

Apr 21

Nov delovni čas zbirnega centra Goriča vas

Obveščamo vas, da bo zbirni center Goriča vas s 3.5.2021 začel obratovati po spremenjenem  delovnem čas, in sicer:
DELOVNI ČAS
Ponedeljek od 8. do 17. ure
Torek od 11. do 19. ure
Sreda od 8. do 17. ure
Četrtek od 8. do 17. ure
Petek od 8. do 15. ure
Sobota od 8. do 13. ure
Malica od ponedeljka do petka od 10.30 do 11. ure
  Prosimo vas, da se navedenega urnika držite in odpadkov predhodno ali med malico ne dovažate ter jih puščate pred vrati ali na dvorišču komunalnega podjetja.                           Hvala za razumevanje.

30

Okt 20

Pravilno ravnanje z odpadki s sumom na prisotnost COVID-19

Navodila za pravilno odlaganje uporabljenih zaščitnih in higienskih sredstev:

Material za enkratno uporabo (rokavice, maske, robčki papirnate brisače, halje, kape…) in odpadki oseb (ki kažejo znake bolezni, njeni negovalci, ali obolele osebe), se odložijo v plastično vrečko za smeti, katero je potrebno tesno oziroma neprodušno zapreti (zavezana ali zalepljena, iz vrečke naj bo iztisnjen zrak)! Dobro zaprto vrečo je potrebno dati v še eno vrečo in jo ravno tako neprodušno zapreti. Pred odlaganjem tako pripravljene vreče v zabojnik za postanek odpadkov mora minit 72 ur, da se morebitno prisoten virus uniči.  Nato se vreča odloži v zabojnik za preostanek odpadkov oz. mešane komunalne odpadke. Nikakor pa ti odpadki ne sodijo v druge zabojnike (zabojniki za  embalažo, biološke odpadke ter druge zabojnike).

 
Opisano navodilo za odlaganje velja izključno za gospodinjstva, trgovine ter podjetja. Zdravstvene institucije in DSO, se morajo glede odlaganja teh odpadkov, posluževati posebnih navodil, ki so predpisana za njihovo dejavnost.