Slide Odpadki

Obvestila – odpadki

30

Okt 20

Pravilno ravnanje z odpadki s sumom na prisotnost COVID-19

Navodila za pravilno odlaganje uporabljenih zaščitnih in higienskih sredstev:

Material za enkratno uporabo (rokavice, maske, robčki papirnate brisače, halje, kape…) in odpadki oseb (ki kažejo znake bolezni, njeni negovalci, ali obolele osebe), se odložijo v plastično vrečko za smeti, katero je potrebno tesno oziroma neprodušno zapreti (zavezana ali zalepljena, iz vrečke naj bo iztisnjen zrak)! Dobro zaprto vrečo je potrebno dati v še eno vrečo in jo ravno tako neprodušno zapreti. Pred odlaganjem tako pripravljene vreče v zabojnik za postanek odpadkov mora minit 72 ur, da se morebitno prisoten virus uniči.  Nato se vreča odloži v zabojnik za preostanek odpadkov oz. mešane komunalne odpadke. Nikakor pa ti odpadki ne sodijo v druge zabojnike (zabojniki za  embalažo, biološke odpadke ter druge zabojnike).

 
Opisano navodilo za odlaganje velja izključno za gospodinjstva, trgovine ter podjetja. Zdravstvene institucije in DSO, se morajo glede odlaganja teh odpadkov, posluževati posebnih navodil, ki so predpisana za njihovo dejavnost.

Skip to content