Slide Pogrebna dejavnost

Obvestila – Pogrebna dejavnost

7

Feb 22

OBVESTILO O IZVAJANJU 24 URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št. 62/2016) so Občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok sprejele Odlok o pokopališkem redu na območju vsake predmetne občine (Uradni list RS št. 94/2021, št. 163/21 in št. 108/21). Odloki med drugim urejajo tudi način izvajanja 24 urne dežurne pogrebne službe, ki je v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti del javne službe. Obveščamo vas, da je Komunala Ribnica d.o.o. skladno s 4. členom Odlokov o pokopališkem redu na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok od 1.1.2022 dalje edini izvajalec 24-urne dežurne pogrebne službe. 24-urna dežurna pogrebna služba obsega vsak prevzem in prevoz pokojnika na območju občine, od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda, zaradi obdukcije pokojnika ali odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe. Komunala Ribnica d.o.o. ima zagotovljeno 24-urno dežurno službo, na katero nas pokličete v primeru smrti oskrbovanca, pacienta, oziroma v primeru smrti na domu.   Dežurna številka pogrebne službe je 051 324 894.   Kratek opis postopka: Ob nastopu smrti, svojci umrlega na telefonski številki 051 324 894 naročijo izvedbo dežurne službe in prevoz pokojnika do hladilnega prostora izvajalca 24- urne dežurne pogrebne službe. Dežurna služba po prihodu na kraj smrti prevzame listino o ugotovljenem nastopu smrti, se dogovori o nadaljnjih postopkih in pokojnika prepelje v hladilni prostor. V primeru, da nastopi smrt izven območja občin Ribnica, Sodražica ali Loški Potok (v bolnišnici ali na drugem kraju), storitev 24 urne dežurne službe izvede in po njihovi veljavni ceni zaračuna izvajalec tiste občine, v kateri je pokojnik umrl. V njihovi hladilnici ga izvajalec pogreba tudi prevzame. Podrobnejše informacije lahko najdete na spletni strani www.komunala-ribnica.si ali pa nam pišete na mail info@komunala-ribnica.si.