PRAVILNO ODLAGANJE OZ. RAVNANJE UPORABLJENIH ZAŠČITNIH SREDSTEV

Navodila za pravilno odlaganje uporabljenih zaščitnih sredstev:

Material za enkratno uporabo (rokavice, maske, robčki, halje) in odpadki oseb (ki kažejo znake bolezni, njeni negovalci, ali obolele osebe), se odložijo v plastično vrečko za smeti, ki je tesno oziroma neprodušno zaprta (zavezana ali zalepljena, iz vrečke naj bo iztisnjen zrak). To vrečko naj se nato namesti v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežemo oziroma zalepimo. Dobro zaprto vrečo je potrebno ločeno hraniti 72 ur, preden jo odložimo v zabojnik za preostanek odpadkov oz. mešane komunalne odpadke. Nikakor pa ti odpadki ne sodijo v druge zabojnike (zabojniki za  embalažo, biološke odpadke ter druge zabojnike).
 
Opisano navodilo za odlaganje velja izključno za gospodinjstva, trgovine ter podjetja. Zdravstvene institucije in DSO, se morajo glede odlaganja teh odpadkov, posluževati posebnih navodil, ki so predpisana za njihovo dejavnost.

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS