Zaradi nastale situacije ob širjenju Korona virusa so bili v skladu z navodili NIJZ in s soglasjem županov Občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok sprejeti sledeči ukrepi, ki veljajo v vseh primerih prevzema, prevoza in pogrebov pokojnikov v občinah Ribnica, Sodražica, Loški Potok in veljajo do preklica!

NAROČILO PREVZEMA POKOJNIKA

 • naročilo se obvezno izvede najprej s telefonskim klicem na številki 041 665 191 ali 040 775 287

 • ob klicu o smrti posebej opozorite, če je imel pokojni kakršnekoli znake okužbe z virusom Covid-19 oziroma korona virusom in ali ima take znake kdo od svojcev ali pa se kdo od svojcev nahaja v samoizolaciji ali karanteni

 

PRIHOD POGREBNEGA MOŠTVA PO POKOJNIKA NA DOM

 • prevzem, prevoz in pogreb pokojnika ob sporočenih pogojih iz zgornje alineje bo potekal v skladu s priporočili NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) za postopanje z umrlimi s sumom na COVID-19 ter v skladu z zakonodajo, ki ureja ravnanje v primerih smrti zaradi nalezljivih bolezni; pogrebno moštvo bo v tem primeru uporabilo ustrezno zaščitno opremo in razkužilna sredstva

 • ob prihodu pogrebne ekipe po pokojnika se strogo držite njihovih navodil

 • v vsakem primeru je ob prihodu pogrebne ekipe lahko prisoten največ eden od svojcev, ki se je pred prihodom ekipe ustrezno razkužil in je od posameznikov pogrebnega moštva oddaljen vsaj 1,5 metra

 

UREJANJE DOKUMENTACIJE IN NAROČANJE POGREBOV

 • osebni prihodi svojcev oz. ostalih strank v prostore pogrebne službe brez dovoljenja zaposlenih so prepovedani

 • zdrav svojec pokojnika bo dokumente za naročilo pogreba urejal skladno z navodili zaposlenega

 • izmenjava dokumentov in dokumentacije bo potekala na način, ki bo preprečeval morebitno širjenje okužb in zagotovil varnost tako za obiskovalce kot za zaposlene

 

IZVEDBA POGREBNE SLOVESNOSTI

 • na območju pokopališča lahko poteka zgolj ena pogrebna slovesnost naenkrat

 • iz predhodnega razloga se bo prilagajalo termin izvedbe pogrebne slovesnosti

 • vsi prostori vežic se po izvedbi pogrebne slovesnosti razkužujejo

 • od razkužitve do prihoda svojcev naslednjega pogreba mora miniti vsaj 1 ura

 • v objektu mrliških vežic je lahko istočasno odprta le ena vežica in v njej se istočasnonahajajo le svojci enega pokojnika

 • svojcem pokojnika so na voljo le skupni prostori vežic! Kuhinja, soba za svojce in sanitarije niso na voljo!

 • slovesa od pokojnika ter pogrebne slovesnosti se lahko udeleži maksimalno dvajset (20) ožjih družinskih članov

 • pokojnika se položi v vežico največ 2 uri pred pogrebno slovesnostjo

 • starejšim in kroničnim bolnikom se prisostvovanje pogrebni slovesnosti odsvetuje

 

OBISKI POKOPALIŠČA

Skladno s priporočili NIJZ se v tem času odsvetuje obiske pokopališč

 

Vse dodatne informacije na dežurnih številkah pogrebne službe 040 775 287 in 041 665 191

 

Komunala Ribnica  d.o.o.                                                                             Datum:

Direktor: Bojan Trdan                                                                                  16.3.2020

 

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS