Slide Odpadne vode

Komunala Ribnica opravlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Ribnica, Sodražice in Loškega Potoka. Sem sodijo opravila, povezana z vzdrževanjem kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti ter upravljanje s čistilnimi napravami.

 

Osnovne naloge na tej dejavnosti so:

 

    • opravljanje nadzora in upravljanje s centralno čistilno napravo Ribnica, z malimi čistilnimi napravami v Sodražici, Novem Potu, Žimaricah in Hrastju
    • vzdrževanje, čiščenje kanalizacijskega sistema v samem mestu Ribnica in Sodražica
    • čiščenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav
Skip to content