Slide Odpadki

Olje ni za v okolje

Zabojnik olje

Opis operacije:

Danes gospodinjstva reciklirajo odpada olja in maščobe na način, da jih zbirajo v posode in odlagajo na zbirnem centru v Goriči vasi in Malem Logu. Ker pa v gospodinjstvih tovrstni odpadki nastajajo vsakodnevno, je takšna ureditev nepraktična in ne omogoča uporabniku prijaznega načina zajema in oddaje odpadnega jedilnega olja in maščob. Gospodinjstva v krajih z urejenim kanalizacijskim sistemom zato olja in maščobe večinoma odlivajo v odtoke, maščoba se nabira v ceveh, posledično se zamašijo vertikalne odtočne cevi. Na podeželju, kjer kanalizacijskega sistema ni, se jedilna olja največkrat zlivajo v greznice ali neposredno v naravo (kompostniki). Jedilno olje predstavlja 3500-krat večjo obremenitev okolja kot komunalne vode, saj se počasi razkraja in hitro ponikne v podtalnico. Ena kapljica jedilnega olja onesnaži 1000 l vode, na površju vode tvori tanko nepropustno plast, ki onemogoči kroženje kisika.

 

Cilji operacije:

 • Osveščanje, informiranje in izobraževanje prebivalcev območja LAS o pomenu varovanju okolja, predvsem voda.
 • Nakup ustrezne opreme za zbiranje odpadnih olj za izboljšanje okoljske infrastrukture in opreme. S tem se bo izboljšalo ravnanje z odpadki, ohranila se bo biotska/krajinska raznovrstnost, saj odpadna olja ne bodo več ogrožala okolja/voda, od katere so odvisne številne živalske in rastlinske vrste.
 • Vzpostavitev sistema zbiranja odpadnih olj in maščob na ekoloških otokih.

 

Glavne aktivnosti:

 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Promocija projekta
 • Nakup opreme (zbiralnikov, posodic, črpalke, posoda za prečrpavanje in transport olja)
 • Priprava terena za postavitev zbiralnikov
 • Promocijski material
 • Izvedba delavnic

 

Rezultati operacije:

 • Kupljeni in postavljeni zbiralniki za olje na ekoloških otokih
 • Dobavljene in razdeljene posodice za odpadno olje za gospodinjstva
 • Izvedene delavnice za usposabljanje mentorjev za izdelavo sveč iz odpadnega olja
 • izvedene delavnice izdelovanje sveč iz odpadnega olja
 • Izdane zloženke/letaki
 • Eno novo ustvarjeno delovno mesto na Komunala Ribnica, d.o.o., za ravnanje z odpadnim oljem;
 • Izvedene delavnice izdelovanje sveč iz odpadnega olja Ribniški študentski klub.

 

Partnerji:

 • Vodilni partner: Občina Ribnica
 • Partner 1: Občina Sodražica
 • Partner 2: Občina Loški Potok
 • Partner 3: Komunala Ribnica d.o.o.

 

TRAJANJE OPERACIJE: 1. 6. 2022 – 30. 11. 2023

VREDNOST PROJEKTA IN SOFINANCIRANJA: Skupna vrednost operacije: 110.441,60 EUR; Znesek sofinanciranja  MKGP in EKSRP 78.637,20 EUR.

KONTAKT: OBČINA RIBNICA, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, www.ribnica.si

NAČIN SOFINANCIRANJA: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani:

Skip to content