Slide Javne informacije

Opis načina dostopa do IJZ pri organu

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu www.komunala-ribnica.si v html formatu. Za dostop je potreben internetni brskalnik.

Za informacije v tiskani obliki in informacije, ki niso javno objavljene, prosilci lahko zaprosijo s pisno vlogo pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja. Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen pri direktorju na Komunali Ribnica v času uradnih ur ali v predhodno dogovorjenem času.

Logo Komunala
Skip to content