Slide Javne informacije

Osnovni podatki

Naziv organa

Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o.


skrajšan naziv: Komunala Ribnica d.o.o.

Goriča vas 11a
SI – 1310 RIBNICA

 

01 836 11 38, 01 835 90 80
? 01 836 06 50
info@komunala-ribnica.si

 

ID DDV: SI81322496
matična št.: 5068053

 

TRR: 0232 1025 4133 360
šifra dejavnosti: E 38.110 – zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
kapital: 292.293,00 EUR

Lastniška struktura


Grb Ribnica

70,73%

občina Ribnica

Grb Sodražica

16,67%

občina Sodražica

Grb Loški potok

12,60%

občina Loški Potok

Družba je registrirana za naslednje dejavnosti:

•    zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
•    oskrba s toplotno energijo,
•    čiščenje stavb,
•    gradnja objektov in delo z objekti,
•    druge pomožne dejavnosti v prometu,
•    projektiranje in tehnično svetovanje,
•    tehnično preizkušanje in analiziranje,
•    storitve javne higiene,
•    druge storitvene dejavnosti,
•    pogrebne storitve.

 

ODGOVORNA URADNA OSEBA:
 

V.D. DIREKTOR:

 

Bojan Trdan, dipl. inž. str.

 

☎ 01 835 90 80
? bojan.trdan@komunala-ribnica.si

 

 

datum prve objave kataloga 10.01.2007
datum zadnje spremembe 31.03.2015

druge oblike kataloga – tiskana oblika je dostopna na sedežu organa

Dolenjevaško polje, foto:Daniel Vincek, last Občine Ribnica
Skip to content