Slide Pogrebna dejavnost

Pogosta vprašanja


Najem grobnega prostora – grobarina


 

Grobarina ni neko pavšalno nadomestilo za uporabo zemljišča, ki ga imajo vsi najemniki v najemu brezplačno, pač pa je sorazmerni del stroškov vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih, torej dejansko opravljenih del in nastalih stroškov pri vzdrževanju pokopališč, kot so odvoz smeti, poraba vode, elektrike, vzdrževanje skupnih poti, parkirišč, zelenic, nasadov, živih mej, zimska služba itd.

Kako postanem najemnik grobnega prostora?


 

Ker grobnih prostorov ne oddajamo v najem vnaprej, lahko kot fizična oseba najprej dobite grobni prostor v najem v primeru smrti v družini ali če ste naročnik pogreba. Ob naročilu pogreba pri pogrebni službi uredite vse postopke.

 

Pravico do najema groba dobite tudi, kadar je pokojnik že najemnik enega grobnega prostora ali več grobnih prostorov, če poravnate stroške pokopa.

Kako opravim prenos najema groba?


 

Zdajšnji najemnik in vi, kot bodoči najemnik, se morata zaradi preverjanja identitete osebno oglasiti pri nas z dokumentom s sliko, ki ga je izdal upravni organ in podpisati izjavo za prenos najemništva. Ni nujno, da prideta skupaj, vendar bo izjava veljavna šele takrat, ko jo bosta podpisala oba. Vi, kot novi najemnik, pa morate podpisati še najemno pogodbo.

Izdaja soglasja za postavitev spomenika – velja za pokopališče Videm v Prigorici in za pokopališče Hovača (samo novi del)


 

Na podlagi 30. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, ter urejanju pokopališč (Ur.l.RS, štev. 56/96 in 68/99), ste si dolžni pridobiti pismeno soglasje za postavitev nagrobnega spomenika. To uredite s pisno vlogo pri upravljalcu pokopališča – Komunala Ribnica.

 

Najemniki grobnih prostorov morajo postavljati spomenike in urejati grobove v skladu z načrtom ureditve pokopališča in pridobljenim soglasjem upravljalca.

Plačilo stroškov pogrebnih storitev


 

Stroške pogrebnih storitev plača naročnik pogreba. Od zneska računa se odbije znesek pogrebnine, katero krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Pogoj za uveljavljanje pogrebnine je veljavnost zdravstvenega zavarovanja pokojnika, iz katere je razvidno, če je pokojnik upravičen do pogrebnine.

Skip to content