Slide Pogrebna dejavnost

Pokopališča in poslovilne vežice

Dejavnost opravljamo v občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

 

Pokopališča


 

  • Draga
  • Gora
  • Hrovača
  • Loški Potok
  • Prigorica (Videm in stari del)
  • Sodražica
  • Stari kot
  • Sv. Marko
  • Trava

Poslovilne vežice


 

Draga •

Gora •

Hrovača •

Loški Potok •

Prigorica (Videm) •

Sodražica •

Sv. Gregor •

Sv. Marko •

Velike Poljane •

odprtost poslovilne vežice v času uporabe


 

poletni čas (maj – oktober): 8.00 – 20.00

zimski čas (november – april): 8.00 – 20.00