Na podlagi sklepa o povišanih cenah najema grobov na pokopališčih, ki jih upravlja Komunala Ribnica d.o.o., vas obveščamo, da so bili v teh dneh izdani računi za grobarino z novimi cenami.

Cene najema grobov, so potrdili občinski sveti Občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok v letu 2019.

Nove letne cene najemnin za grobove znašajo:

– za enojni grob 20,74 EUR,

– za dvojni grob 37,27 EUR,

– za trojni grob 51,85 EUR,

– žarni grob 18,30 EUR.

Od leta 2011 so cene najema grobov ostajale nespremenjene, zato je Komunala Ribnica v preteklih letih izkazovala izgubo na pokopališki dejavnosti. Vzroki za izgubo so prenizke cene grobarin in ne pokrivajo vseh stroškov upravljanja in vzdrževanja pokopališč. Komunala Ribnica z letnimi najemninami za grobove krije naslednje stroške: dobave pitne vode, odvoz vseh vrst odpadkov iz pokopališč, košnjo trave, obrezovanja dreves in grmovnic, vzdrževanja javne snage, kidanja snega, dobave peska za grobove in manjša vzdrževalna dela na pokopališčih. Cene kljub povišanju, ostajajo pod povprečjem v panogi in okoliških občinah.

Skip to content