Slide Odpadne vode

Pravilno odvajanje odpadnih vod v kanalizacijski sistem

K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema in čistilne naprave lahko veliko prispevamo uporabniki.

Odpadno vodo odvedemo po kanalizacijskem omrežju v skladu s predpisi tako, da v najmanjši meri vplivamo na okolje. Komunalne čistilne naprave nam omogočajo, da vodo, ki jo uporabljamo v gospodinjstvih pred izpustom oz. vrnitvijo odpadne vode nazaj v okolje, ustrezno prečistimo. Zato ni vseeno, kaj v kanalizacijo spuščamo.
Krogotok vode, ki smo ga prekinili z njenim odvzemom iz naravnega okolja, se tako nadaljuje…


Kaj sodi v kanalizacijo?

Kanalizacija je namenjena izključno odvajanju komunalne odpadne vode iz objektov.

 

Kaj ne sodi v kanalizacijo?

V odtok in kanalizacijski sistem je strogo prepovedano odvajati:

  • ostanke izdelkov za osebno higieno (higienske vložke, britvice, palčke za ušesa, plenice, vlažilne robčke)
  • uporabljen sanitetni material
  • strupene snovi in snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice
  • jedke snovi (kisline, alkalije in soli)
  • barve, lake, naftne derivate, topila, kisline, zdravila, radioaktivne snovi
  • maščobe in odpadna olja
  • gospodinjske odpadke in ostanke hrane
  • sveže ali pregnito blato iz greznic
  • pepel, kosti, gnoj, gnojevko, odpadne vode iz kmetijskih objektov, škropiva, rastlinske ostanke, trupla poginulih živali, ostanke kolin, pokošeno travo in listje, tekstil, perje, dlaku, steklo, žagovino, plastiko in druge predmete
  • gradbene in druge trde odpadke (malta, mavec, cement, deščice, beton, pesek, les),

Z vnašanjem nedovoljenih snovi in predmetov (trdi predmeti, neprimerne snovi…) v kanalizacijski sistem, lahko povzročite oviranje ali celo onemogočenje pretoka odpadne vode, delovanja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema (zastoji črpališč, mašenje cevovodov, sprememba sestave odpadne vode….).

Skip to content