Vse uporabnike naprošamo, da zabojnike za preostanek odpadkov, zabojnike za mešano komunalno embalažo, zabojnike za biološke odpadke, postavite na prevzemno mesto pred predvidenim časom prevzema odpadkov in ne tik pred praznjenjem zabojnika.

V primeru, da obrnemo vrstni red pobiranja ali v primeru, da linijo razdelimo na dva kamiona, se čas praznjenja spremeni in posledično se dogaja, da zabojniki ostanejo neizpraznjeni, saj so bili na prevzemno mesto postavljeni prepozno.

Pozivamo vas, da zabojnike postavite na prevzemno mesto pred predvidenim dnevom odvoza odpadkov oziroma najkasneje do 6. ure na dan odvoza, tako da ne bo prihajalo do nesporazumov in nepotrebne slabe volje.

Hvala za razumevanje

Skip to content