Slide Odpadki

Preostanek odpadkov

Preostanek odpadkov (PO) predstavlja končno frakcijo odpadkov, ko so predhodno izločene ločeno zbrane frakcije papirja, plastike, stekla, organskih – bio razgradljivih odpadkov, nevarnih odpadkov in kosovnih odpadkov. V skupnem deležu zbranih odpadkov znaša delež mešanih nenevarnih odpadkov približno 40%. Ti odpadki se običajno odložijo na odlagališčih za nenevarne odpadke.

 

Preostanek odpadkov se odloži na odlagališče nenevarnih odpadkov Špaja dolina. Reden odvoz teh odpadkov je organiziran v vseh naseljih v občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Pobiranje odpadkov se izvaja na 14 dni.

 

Glede na velik delež teh odpadkov v skupni masi odpadkov in dejstvo, da gre za trajno odlaganje brez reciklaže, je bistvenega pomena izločanje reciklažnih frakcij in zmanjševanje količin preostalih odpadkov.


V zabojnike za preostanek odpadkov odlagamo:

  • povoščen papir
  • vžigalnike
  • ostanke kosti in mesa
  • ohlajen pepel
  • plenice in sanitarne izdelke
  • iztrebke malih živali, mačji pesek
  • lase in dlake
  • ogorke cigaret
  • umazane papirnate kozarce in krožnike, umazan papir
  • tapete
  • vrečke sesalcev, smeti od pometanja
  • keramiko, porcelan
  • žično steklo, pleksi steklo
  • šiviljske ostanke, usnje
  • kasete, filme, fotografije
  • zgoščenke, diskete
  • žarnice
  • celofan, lepilne trakove
  • izolacijski material
  • manjše plastične izdelke za gospodinjstvo
  • manjše plastične igrače (ne električnih)

 

V zabojnike za preotanek odpadkov ne sodijo odpadki, ki jih lahko razvrstimo v druge kategorije, kot na primer:

  • organski odpadki iz kuhinje ali vrtov
  • plastična, kovinska, papirnata in steklena embalaža
  • baterije
  • računalniki, TV, tiskalnik
  • varčne sijalke
  • mali gospodinjski aparati
  • barve, laki
  • zdravila
Skip to content