Slide Javne informacije

Seznam zakonskih in podzakonskih aktov

Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (ur.l. št. 88/01)
Popravek odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica (ur.l. št. 107/01)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (ur.l. št. 134/04)

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA


Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (ur.l. št. 86/2012)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok (Ur.l.RS št. 20/2017)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (ur.l. št. 49/2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (ur.l. št. 81/2013)

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA


Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (ur.l. št. 08/2012)

 

ODPADKI


Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Ribnica (ur.l. št. 81/16)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Sodražica (ur.l. št. 02/17)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Loški Potok (ur.l. št. 87/16)

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV


Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov (ur.l. št. 129/04)
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov (ur.l. št. 68/05)
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov (ur.l. št. 28/06)
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov (ur.l. št. 132/06)
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov (ur.l. št. 71/ 07)
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov (ur.l. št. 85/08)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (ur.l. št. 43/05)

 

CESTE


Odlok o občinskih cestah (ur.l. št. 51/2009)
Odlok o občinskih cestah v občini Sodražica (ur.l. št. 4/00)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sodražica (ur.l. št. 74/09)
Odlok o občinskih cestah Občine Loški Potok (ur.l. št. 83/99)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Loški Potok (ur.l. št. 39/07)

 

POKOPALIŠKA DEJAVNOST


Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ribnica  (Uradni list RS, št. 94/2021)

Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica  (Uradni list RS, št. 163/2021)

Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Loški Potok  (Uradni list RS, št. 108/2021)

Skip to content