Slide Javne informacije

Organigram

Organigram in podatki o organizaciji organa

 

SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

 

vodstvo podjetja


 

direktor: Bojan Trdan dipl. inž. str.,

☎ 01 836 11 38
bojan.trdan@komunala-ribnica.si

 

 

splošni sektor


 

vodja finančno računovodske službe: Andreja Henigman uni. dipl. ekon.

☎ 01 835 90 84
andreja.henigman@komunala-ribnica.si

 

finančni administrator I: Tanja Čampa

☎ 01 835 90 81
tanja.campa@komunala-ribnica.si

 

finančno računovodski referent (obračun storitev): Jelka Žnidar

☎ 01 835 90 82
jelka.znidar@komunala-ribnica.si

 

 

operativni sektor


 

vodja operative: Dejan Bojc

☎ 01 835 90 85
041 894 611
? dejan.bojc@komunala-ribnica.si

 

tehnični vodja: Metka Dobovšek Jerbič dipl. inž. grad.

☎ 01 835 90 86
metka.dobovsek-jerbic@komunala-ribnica.si

 

vodja vzdrževanja cest: Janez Pajnič

? 041 72 59 58
☎ 01 835 90 87
jani.pajnic@komunala-ribnica.si

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE

uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

 

Bojan Trdan dipl. inž. str.

☎ 01 836 11 38, 01 835 90 80
? bojan.trdan@komunala-ribnica.si

kanalizacija

 • upravljalec čistilne naprave
 • voznik traktorja s priključki

 

ravnanje z odpadki

 • vodja deponije komunalnih odpadkov
 • voznik vozila za odvoz odpadkov
 • voznik vozila za odvoz odpadkov – pogrebni delavec
 • komunalni delavec – smetar
 • komunalec – delavec za ravnanje z odpadki
 • vzdrževalec kontejnerjev in opreme

 

vzdrževanje javnih površin in objektov

 • delavec za vzdrževanje javnih površin – čistilec
 • delavec za vzdrževanje zelenic in cvetličnih nasadov – čistilec
 • vzdrževalec – hišnik

 

pokopališke in pogrebne storitve

 • vodja pogrebne dejavnosti – voznik vozila za odvoz odpadkov
 • voznik vozila za odvoz odpadkov – pogrebni delavec
 • grobar

 

Komunala Ribnica opravlja svojo dejavnost v naslednjih občinah:

 • občina Ribnica, kjer pokriva 85 naselij in 9.928 prebivalce
 • občina Sodražica, kjer pokriva 23 naselij in 1.948 prebivalcev
 • občina Loški Potok, kjer pokriva 17 naselij in 1.770 prebivalcev

kanalizacija

 • upravljalec čistilne naprave
 • voznik traktorja s priključki

ravnanje z odpadki

 • vodja deponije komunalnih odpadkov
 • voznik vozila za odvoz odpadkov
 • voznik vozila za odvoz odpadkov – pogrebni delavec
 • komunalni delavec – smetar
 • komunalec – delavec za ravnanje z odpadki
 • vzdrževalec kontejnerjev in opreme

vzdrževanje javnih površin in objektov

 • delavec za vzdrževanje javnih površin – čistilec
 • delavec za vzdrževanje zelenic in cvetličnih nasadov – čistilec
 • vzdrževalec – hišnik

pokopališke in pogrebne storitve

 • vodja pogrebne dejavnosti – voznik vozila za odvoz odpadkov
 • voznik vozila za odvoz odpadkov – pogrebni delavec
 • grobar

Komunala Ribnica opravlja svojo dejavnost v naslednjih občinah:

 • občina Ribnica, kjer pokriva 85 naselij in 9.928 prebivalce
 • občina Sodražica, kjer pokriva 23 naselij in 1.948 prebivalcev
 • občina Loški Potok, kjer pokriva 17 naselij in 1.770 prebivalcev

 

Družba je registrirana za naslednje dejavnosti:

 • vzdrževanje lokalnih cest
 • kanalizacija
 • ravnanje z odpadki
 • vzdrževanje javnih površin in objektov
 • pokopališke in pogrebne storitve
 • ogrevanje

 

 • vzdrževanje lokalnih cest
 • kanalizacija
 • ravnanje z odpadki
 • vzdrževanje javnih površin in objektov
 • pokopališke in pogrebne storitve
 • ogrevanje
Skip to content