Slide Javne informacije

Stroškovnik posredovanja javnih informacij

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941)

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06€,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13€,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25€,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63€,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25€,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50€,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09€,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92€,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08€,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20€,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
Skip to content