JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA D.O.O. Goriča vas 11a SI – 1310 RIBNICA T 01 836 11 38, 01 835 90 80 F 01 836 06 50 E info@komunala-ribnica.si ID DDV: SI81322496 matična št.: 5068053 TRR: 0232 1025 4133 360 šifra dejavnosti: E 38.110 – zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov kapital: 292.293,00 EUR lastniški deleži:
    • občina Ribnica – 70,73%
    • občina Sodražica – 16,67%
    • občina Loški Potok – 12,60%
Odgovorna uradna oseba Bojan TRDAN dip. inž. str. v.d. direktor
Skip to content