Za pokopališče Videm v Prigorici in za novi del pokopališča v Hrovači je potrebno na podlagi 30. Člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur.l.RS št. 56/96 in 68/99) pridobiti soglasje za postavitev spomenika.
Soglasje se pridobi na podlagi izpolnjene in posredovane na sedežu Komunale Ribnica.


VLOGE IN SOGLASJA

 

Skip to content